skip to Main Content
La Radiación Solar Perjudica La Salud Ocular

Radiació solar i salut ocular

Els raigs solars estan formats no només per la part visible que percebem i que ens permet la sensació de la visió, sinó també per una part invisible als nostres ulls formada principalment per radiació infraroja, que no provoca danys…

Llegir més
Back To Top